Základní informace o DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je zákonná daň, kterou platí podniky a organizace za své zboží a služby. Je to jedna z nejrozšířenějších forem danění a má zásadní vliv na ekonomiku. V tomto článku se podíváme na základní informace o DPH, včetně toho, jak funguje a jaký má význam pro podnikání.

Sdílet příspěvek

Co je DPH

DPH je daňová sazba, kterou podniky platí na prodej zboží a poskytování služeb. Je založena na přidané hodnotě, kterou podnik vytváří v rámci svého výrobního a distribučního procesu. To znamená, že podnik platí DPH pouze na hodnotu, kterou sám přidal k zakoupeným surovinám nebo produktům.

Sazby DPH

DPH v ČR má tři sazby – základní 21% a dvě snížené – 15% a 10%. Od roku 2024 budou v ČR sazby dvě – základní 21% a snížená – 12%.

Registrovaní plátci DPH

Podniky, které dosáhnou stanoveného obratu (2 mil. Kč) ve 12 po sobě jdoucích měsíců, se musí registrovat jako plátci DPH a pravidelně odvádět DPH státu. Registrovaní plátci mají také právo na odpočet DPH, který sami zaplatili při nákupu zboží a služeb potřebných pro jejich podnikání. To pomáhá snížit daňové zatížení podniků.

Odvádění DPH

Podniky odvádějí DPH státu ve stanovených zdaňovacích obdobích, obvykle každý měsíc nebo kvartál. Výše odvedené DPH závisí na rozdílu mezi DPH vybranou od zákazníků a DPH, kterou sami zaplatili při nákupu. Pokud je vybraná DPH vyšší než zaplacená DPH, rozdíl se odvádí státu. V opačném případě je podniku vrácena částka, která převyšuje zaplacenou DPH.

Význam DPH pro podnikání

DPH hraje důležitou roli ve fungování ekonomiky a financování státních výdajů. Pro podniky je DPH významným zdrojem příjmu pro stát, který slouží k financování veřejných služeb a infrastruktury. Zároveň je DPH součástí nákladů na zboží a služby, které podniky musí zohlednit při stanovování cen a plánování svého obchodního modelu.

Další články

Daňové novinky 2024

Stejně jako každý rok, i tentokrát se daňová legislativa potýká se změnami pro rok 2024, které mohou mít významný dopad na Vaše podnikání a finanční plánování.

5 tipů, jak využít digitálních prostředků k efektivnímu účetnictví

V dnešní digitální době jsou k dispozici různé nástroje a aplikace, které mohou výrazně usnadnit a zefektivnit správu financí pro podnikatele a firmy. Tyto digitální tipy nejen zrychlí a zefektivní procesy v účetnictví, ale také umožní lepší sledování a řízení finančních toků ve firmě.