Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Správcem osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“). Účetní firma MC účetnictví a daně s.r.o. se sídlem společnosti na adrese Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 (dále jen „Správce“). Společnost zapsána v obchodním rejstříku pod IČ 06129943 a je vedena pod značkou C 276584 u Městského soudu v Praze.

Jak shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Kontaktní formuláře

Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail, případně telefonní číslo je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, pro splnění právní povinnosti (zejména fakturace a účetnictví), pro vytvoření nabídky v rámci nabízených služeb, pro poskytování informací o službách a dalších informací s nimi spojené podle č. 6 ostr. 1 písmene a) GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných v tomto dokumentu. Všechny tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Cookies

 1. Soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
 • wp-settings-,
  1. Účel: WordPress také nastavuje několik souborů cookie wp-settings- [UID]. Číslo na konci je vaše individuální ID uživatele z tabulky databáze uživatelů. Slouží k přizpůsobení vašeho pohledu na administrátorské rozhraní a případně také na hlavní rozhraní webu.
  2. Expirace: 1 rok
 • wp-settings-time-[x]-[UID]
  1. Účel: WordPress také nastavuje několik souborů cookie wp-settings- {time} – [UID]. Číslo na konci je vaše individuální ID uživatele z tabulky databáze uživatelů. Slouží k přizpůsobení vašeho pohledu na administrátorské rozhraní a případně také na hlavní rozhraní webu.
  2. Expirace: 1 rok
 • Elementor
  1. Účel: uchovává akce na webových stránkách
  2. Expirace: trvalé
 • _ga
  1. Účel: identifikace unikátní návštěvy na úrovni zařízení
  2. Expirace: 2 roky
 • Google Maps API
  1. Účel: získání IP adresy
  2. Expirace: vyprší okamžitě
 • _calendlly_session
  1. Účel: uchovávání uživatelské předvolby
  2. Expirace: relace                
 • fbm
  1. Účel: uchovává podrobnosti o účtu
  2. Expirace: 1 rok                
 • lms_analytict
  1. Účel: uchovává a sleduje identitiu návštěvníka
  2. Expirace: 30 dní                 

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem.

S kým sdílíme Vaše údaje?

 • Google LLC – využíváme Google Analytics pro informace o návštěvnosti webu a Google Ads pro reklamní účely společnosti.
 • Seznam a.s. – pro reklamní účely společnosti
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Osobní údaje poskytnuty v rámci kontaktních formulářů budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Jaká máte práva?

Můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam se obrátit v případě potřeby?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud tedy budete chtít svůj souhlas vzít zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, obraťte se na nás například přes e-mail info@mcuad.cz nebo na jiné kontaktní údaje společnosti uvedené na adrese www.mcucetnictviadaně.cz/kontakt.