Všem OSVČ bude zřízená datová schránka

Od nového roku se všem OSVČ zřídí datové schránky. Se vznikem datové schránky vznikají určité povinnosti. Důvodem je úspora prostředků.

Sdílet příspěvek

Konkrétně se to bude týkat lidí, kteří se někam přihlásí přes NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci). Po získání datové schránky čekají další povinnosti, jako například podání přiznání elektronicky. Důvodem je úspora prostředků.

Jelikož firmy už datové schránky mají, jsou teď na řadě právě OSVČ. A nebudou sami, bude se to týkat i každé právnické osoby, která ji ještě nemá.

 

§ 4 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

nově (s účinností od 1. ledna 2023) bude znít: „Datovou schránku podnikající fyzické osobě, advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníku a soudnímu překladateli zřídí ministerstvo bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.“

Přiznání budou muset OSVČ poslat elektronicky

 

OSVČ budou muset komunikovat skrze datovou schránku, a plnit určité povinnosti. Například povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem a formulářové podání učinit pouze elektronicky datovou zprávou, a to:

  • podepsanou způsobem, se kterým právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • s využitím přístupu se zaručenou identitou,
  • prostřednictvím daňové schránky

Kromě daňového přiznání budou muset podnikatelé elektronicky podat i přihlášku k registraci o oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh.

OSVČ jsou však věrní svému papírovému formuláři. Dle výzkumů v loňském roce daňové přiznání podalo elektronicky pouze 23 % fyzických osob.

Na zřízení datových schránek má úřad tři měsíce. Zřizování bude probíhat od začátku ledna do konce března 2023.

Další články

Daňové novinky 2024

Stejně jako každý rok, i tentokrát se daňová legislativa potýká se změnami pro rok 2024, které mohou mít významný dopad na Vaše podnikání a finanční plánování.

5 tipů, jak využít digitálních prostředků k efektivnímu účetnictví

V dnešní digitální době jsou k dispozici různé nástroje a aplikace, které mohou výrazně usnadnit a zefektivnit správu financí pro podnikatele a firmy. Tyto digitální tipy nejen zrychlí a zefektivní procesy v účetnictví, ale také umožní lepší sledování a řízení finančních toků ve firmě.