Mzdové Novinky od 1. 1. 2023

Novela práce se od nového roku zase o něco změní. Změny ovlivní například home office nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Toho se pravděpodobně dočkáme v prvním čtvrtletí roku 2023.

Sdílet příspěvek


Větší regulace DPP a DPČ

Mělo by dojít k přidání nových práv pro všechny zaměstnance pracující mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Dále by se měly rozšířit informace ohledně vzdělávání a rozvoje zaměstnance, pracovního rozvrhu nebo podmínky zkušební doby. Zaměstnanec bude moci v některých případech po zaměstnavateli požadovat písemné zdůvodnění výpovědi.

Povinnost oznámení o čerpání rodičovské dovolené

Zaměstnanec bude povinen podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou, kde uvede předpokládaný začátek i konec, a to minimálně 14 dní před jejím začátkem. Zaměstnavateli by to mělo ulehčit práci plánováním případné náhrady.

Diskutuje se však, že by toho mohli zaměstnanci časem zneužívat.

Práce na dálku

Práci na dálku bude třeba upravit písemnou dohodou, která bude mít své povinné náležitosti, jednou z nich by měla být úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Změna se nebude týkat pouze home office, ale také například práce ze zahraničí.

      Zajímavosti:

  • Průměrná mzda bude pro rok 2023 ve výši 40 324 Kč.
  • Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje z 3 500 Kč na 4 000 Kč.

Další články

Daňové novinky 2024

Stejně jako každý rok, i tentokrát se daňová legislativa potýká se změnami pro rok 2024, které mohou mít významný dopad na Vaše podnikání a finanční plánování.

5 tipů, jak využít digitálních prostředků k efektivnímu účetnictví

V dnešní digitální době jsou k dispozici různé nástroje a aplikace, které mohou výrazně usnadnit a zefektivnit správu financí pro podnikatele a firmy. Tyto digitální tipy nejen zrychlí a zefektivní procesy v účetnictví, ale také umožní lepší sledování a řízení finančních toků ve firmě.