Doporučení pro majitele firem: Klíčové výstupy, které byste měli chtít od svých účetních

Zapojení účetního jako partnera ve vašem podnikání a požadování těchto výstupů vám umožní mít jasný přehled o finančním zdraví vaší společnosti a přijímat informovaná rozhodnutí pro její úspěch.

Sdílet příspěvek

Jako majitel firmy je důležité mít dostupné a relevantní informace pro správná rozhodnutí ve vašem podnikání. Zde jsou doporučení, která byste měli žádat od svých účetních:

1) Přehledné finanční výkazy

Požadujte pravidelně aktualizované výkazy zisku a ztráty, rozvahu a výkazy cash flow. Tyto výstupy vám poskytnou přesný přehled o finanční situaci vaší společnosti, výkonech a likviditě.

2) Analytická zpráva o výkonu

Žádejte o podrobnou analýzu výkonu, která zahrnuje klíčové ukazatele, jako je obrat, hrubá marže, čistý zisk, rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. Tato zpráva vám umožní posoudit výkon a ziskovost vaší společnosti a porovnat je s předchozími obdobími a s konkurencí.

3) Kvalitní rozpočet a plánování

Požadujte přípravu detailního rozpočtu a plánu, který vám pomůže předvídat a plánovat výdaje, příjmy a investice. Mějte na paměti, že rozpočet by měl být pravidelně aktualizován a porovnáván se skutečnými výsledky.

4) Daňové strategie a poradenství

Žádejte svého účetního o daňové informace, včetně daňových povinností a termínů placení daní. Požádejte také o doporučení pro optimalizaci daňových závazků. To vám pomůže efektivně spravovat daňové záležitosti a minimalizovat daňová rizika.

5) Odborná konzultace

Zajistěte si od svého účetního kvalifikovanou konzultaci v oblasti finančního řízení, cash flow, investic a dalších klíčových aspektů vašeho podnikání. Využijte jejich odborné znalosti a rady při strategickém rozhodování.

Další články

6 důvodů, proč jsou důležité účetní reporty

Jako účetní firma jsme připraveni poskytnout Vám podporu při vytváření a analýze účetních reportů. S našimi odborníky a moderními nástroji můžeme generovat pravidelné účetní reporty, které Vám poskytnou hluboký přehled o finančním stavu Vaší firmy a pomohou Vám lépe rozhodovat.