Doporučení pro majitele firem: Klíčové výstupy, které byste měli chtít od svých účetních

Zapojení účetního jako partnera ve vašem podnikání a požadování těchto výstupů vám umožní mít jasný přehled o finančním zdraví vaší společnosti a přijímat informovaná rozhodnutí pro její úspěch.

Sdílet příspěvek

Jako majitel firmy je důležité mít dostupné a relevantní informace pro správná rozhodnutí ve vašem podnikání. Zde jsou doporučení, která byste měli žádat od svých účetních:

1) Přehledné finanční výkazy

Požadujte pravidelně aktualizované výkazy zisku a ztráty, rozvahu a výkazy cash flow. Tyto výstupy vám poskytnou přesný přehled o finanční situaci vaší společnosti, výkonech a likviditě.

2) Analytická zpráva o výkonu

Žádejte o podrobnou analýzu výkonu, která zahrnuje klíčové ukazatele, jako je obrat, hrubá marže, čistý zisk, rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. Tato zpráva vám umožní posoudit výkon a ziskovost vaší společnosti a porovnat je s předchozími obdobími a s konkurencí.

3) Kvalitní rozpočet a plánování

Požadujte přípravu detailního rozpočtu a plánu, který vám pomůže předvídat a plánovat výdaje, příjmy a investice. Mějte na paměti, že rozpočet by měl být pravidelně aktualizován a porovnáván se skutečnými výsledky.

4) Daňové strategie a poradenství

Žádejte svého účetního o daňové informace, včetně daňových povinností a termínů placení daní. Požádejte také o doporučení pro optimalizaci daňových závazků. To vám pomůže efektivně spravovat daňové záležitosti a minimalizovat daňová rizika.

5) Odborná konzultace

Zajistěte si od svého účetního kvalifikovanou konzultaci v oblasti finančního řízení, cash flow, investic a dalších klíčových aspektů vašeho podnikání. Využijte jejich odborné znalosti a rady při strategickém rozhodování.

Další články

Daňové novinky 2024

Stejně jako každý rok, i tentokrát se daňová legislativa potýká se změnami pro rok 2024, které mohou mít významný dopad na Vaše podnikání a finanční plánování.

5 tipů, jak využít digitálních prostředků k efektivnímu účetnictví

V dnešní digitální době jsou k dispozici různé nástroje a aplikace, které mohou výrazně usnadnit a zefektivnit správu financí pro podnikatele a firmy. Tyto digitální tipy nejen zrychlí a zefektivní procesy v účetnictví, ale také umožní lepší sledování a řízení finančních toků ve firmě.