Hodinový finanční ředitel

Pomůžeme Vám zorientovat se ve vlastích financích

Cílem podnikání je vydělat peníze a nikoliv prodělávat. Jak je tomu ve Vaší firmě, víte že
skutečně vyděláváte? S tím Vám pomůže „hodinový finanční ředitel“, resp. finanční
odborník, kterého Vám poskytneme.

Mějte přehled ve svých financích

Hodinový finanční ředitel Vám pomůže zorientovat se ve finančním řízení, vše Vám vysvětlí a
ukáže, na co si dávat pozor. Pomůže nastavit důležité procesy, které zlepší ekonomiku celé
firmy.

reporty dle vašich požadavků
konzultace
orientace
nastavení procesů

Firemní finance pod kontrolou

Finanční ředitel je zodpovědný za řízení firemních financí. Kontroluje, jestli firma skutečně vydělává, propočítává různé situace, vytváří podklady pro rozhodnutí, navrhuje úsporná opatření, plánuje cashflow. Díky finančnímu řediteli máte jistotu, že firma peníze vydělává a nikoliv prodělává.

vytváření analýz
plánování financí
předpovědi
firma pod kontrolou

Máme skvělé odpovědi

Zeptejte se nás na cokoliv

Naše služby fungují velmi jednoduše. Necháte nám na sebe kontakt. Hodinový finanční ředitel se Vám ozve (ideálně telefonicky). Probere s Vámi Vaší situaci, co Vás trápí a jaké jsou Vaše potřeby a očekávání. Následně vše promyslí a zavolá Vám zpět s návrhem řešení a dalšího postupu.

Hodinový finanční ředitel je vhodný pro firmy, které nejsou tak velké, aby se jim vyplatil vlastní finanční ředitel. Ale i přesto si uvědomují, že chovat se k firemním financí zodpovědně je důležité. Potřebují odborníka, který dokáže zhodnotit, v jakém stavu jsou
firemní finance, pomůže Vám zorientovat se ve finančních výkazech, najít nedostatky ve finančním řízení, upozorní na možná rizika a navrhne opatření, která Vám pomohou vydělat více peněz.

Když máte pocit, že nemáte firemní finance pod kontrolou. A zde bychom si dovolili upozornit, že kontrola stavu peněz na běžném účtu rozhodně neznamená, že máte firemní finance pod kontrolou. Mít firmu pod kontrolou znamená, že jsem každý měsíc schopen
vidět a vyhodnotit výsledovku, ze které je patrné, jaký jsem vytvořil obrat, kolik mě stála výroba, zaměstnanci, provozní náklady, marketing a kolik jsem vydělal nebo prodělal. Jste schopen vidět a plánovat cashflow. Dělat kvalifikovaná rozhodnutí na základě číselných podkladů a nikoliv jen pocitů. Toto vše znamená, že máte firmu pod kontrolou a s tímto vším jsme schopni Vám pomoci.

Záleží, jaké je Vaše očekávání a jak k tomu přistoupíte. Může to být například 4 hodinový blok (pravidelná konzultace, workshop), který se bude realizovat 1x měsíčně po účetní závěrce. Hodinový finanční ředitel s Vámi projde finanční výkazy, interpretuje, co pro Vás jednotlivá čísla znamenají, porovná to se zkušenostmi z jiných firem a řekne, zda-li je to „dobré či špatné“, upozorní vás na možná rizika a nestandardní věci ve výkazech a navrhne oblasti, na které se soustředit v následujícím měsíci a co pro ně udělat. Tato služba v rozsahu 4 hodiny/měsíčně stojí 8.000Kč (bez DPH).

 

Dalším příkladem může být 10 hodinový balíček, kdy s Vámi hodinový finanční ředitel projde nastavení firemních financí. Projdete společně jednotlivé nákladové skupiny, jejich výši k obratu a řeknete si, jestli jste na tom lépe nebo hůře, než srovnatelné firmy. Podíváte se
společně na výsledovku, jestli Váš podnikatelský model skutečně vydělává peníze. A v neposlední řadě se podíváte na Vaši profitabilitu a jestli není možné ji nějak zvýšit a případně jak. Tato služba v rozsahu 10 hodin stojí 20.000Kč (bez DPH).

 

Dalším příkladem může být balíček dlouhodobé spolupráce v rozsahu 16 nebo 32 hodin měsíčně (0,5 den, resp. 1 den v týdnu). Při dlouhodobé spolupráci se hodinový finanční ředitel pravidelně věnuje konkrétní agendě, která trápí Vaši firmu. Řeší nastavení finančních procesů, finanční reporting důležitý pro klíčová rozhodnutí, zaceňování produktů a jejich profitabilitu, nákladovou strukturu a její optimalizaci, cashflow, apod. Tato služba v rozsahu 16 hodin resp. 32 hodin/měsíčně stojí 32.000 – 64.000Kč (bez DPH).